Back to Top

Garantie & reparatie

Garantie

Wij garanderen u dat onze speeltoestellen voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze in redelijkheid zijn bedoeld en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde speeltoestel. Onze garantietermijn komt zodoende overeen met de fabrieksgarantietermijn. Wij zijn echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de speeltoestellen voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken. Onze garantie geldt niet indien: 
a) en zolang de afnemer jegens Webinvest B.V. (Buitenspeeltoestellen.com) in gebreke is; 
b) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.
c) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Buitenspeeltoestellen.com en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; 
d) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

Retour zenden / herroeping

Retour zending / herroeping van een speeltoestel dient gemeld te worden binnen 14 dagen na aflevering. Deze termijn gaat in op de dag/datum dat u het speeltoestel hebt ontvangen. 

Voorwaarden voor retour zenden / herroepen:

- Product is ongeschonden

- De verpakking van het speeltoestel is zoveel mogelijk in oorspronkelijke staat

- U voegt originele afleverbon bij

- U hebt via de mail melding gemaakt van de retour zending onder vermelding van naam, adres  en ordernummer.

 

Niet aangemelde retour zendingen van speeltoestellen kunnen wij niet in behandeling nemen. De kosten van de retour zending zijn voor uw rekening en de kosten voor het afleveren (zending héén) zijn ingeval van herroeping voor rekening van Buitenspeeltoestellen.com. Er worden geen administratiekosten gerekend.

 

Reparatie

In geval van garantie en/of een gegronde klacht zullen wij u een nieuw product/onderdeel toesturen. Gelet op het feit dat u zelf verantwoordelijk bent voor de plaatsing van een speeltoestel, zult u het product/onderdeel wel zelf moeten vervangen.