Back to Top

Gebruik speeltoestellen

Onze speeltoestellen zijn speelgoed en voldoen aan de speelgoednormering voor de particuliere markt. De definitie van particuliere markt is "particuliere huishouding waar toezicht van overheidswege inbreuk op de privé-sfeer zou betekenen". Uit toelichtingen bij de norm blijkt dat speeltoestellen voor bijvoorbeeld scholen en openbare speelplaatsen ook onder het besluit speeltoestellen voor de openbare ruimte vallen. Onze speeltoestellen zijn genormeerd als speelgoed en voldoen niet aan de norm voor de openbare ruimte (EN 1176). Onze speeltoestellen zijn daarmee niet geschikt voor scholen, openbare speelplaatsen en dergelijke.