Back to Top

Veilig spelen / keurmerken buitenspeeltoestellen.com

Bij het kopen, monteren en onderhouden van een buitenspeeltoestel komen een aantal dingen kijken. Om dit proces te vereenvoudigen volgen hier een aantal algemene en productspecifieke handige tips.

Algemene richtlijnen buitenspeeltoestellen

Kinderen schatten risico’s soms verkeerd in, of zien bepaalde risico’s zelfs helemaal niet.  Het is daarom verstandig om deze risico’s van te voren goed te bespreken met de kinderen. Daarnaast kunt u zelf op en rondom het toestel enkele veiligheidsmaatregelen treffen.

Bij ieder speeltoestel is het van belang om ervoor te zorgen dat er voldoende vrije ruimte rondom het toestel is. Daarnaast is het verstandig om bij de aankoop van een speeltoestel te denken aan valdemping. Er zijn verschillende vormen van valdemping, bijvoorbeeld rubberen tegels en rubberen snippers. Op de pagina Links vindt u een aantal webwinkels die deze producten verkopen.

Daarnaast is het van belang om het speeltoestel regelmatig te controleren op beschadigingen en slijtage. Voor deze controle kunt u ook een expert inschakelen.

Schommels

Veel van de speeltoestellen in deze webshop kennen een schommelelement. Zoals bij ieder speeltoestel is de veiligheid bij het gebruik hiervan erg belangrijk. Bij het gebruiken van een schommel moet men met een aantal dingen rekening houden.

Ruimte rond de schommel

De vrij ruimte rond een schommel is erg belangrijk voor zowel de gebruiker als eventuele omstanders. De vrije ruimte rond het zitje van de schommel moet ongeveer 1,5 meter zijn. Houdt er rekening mee dat dit niet alleen geldt als het schommelzitje stil hangt, maar ook als het in beweging is. 

Botsen

Om botsingen rondom het schommeltoestel te voorkomen kunt u aantal maatregelen nemen. Zo is het verstandig om de schommeltouwen naar boven toe wijder uit te laten lopen, zo kan deze zich minder zijwaarts bewegen. Daarnaast mogen looproutes de vrije ruimte van 1,5 meter niet doorkruisen.

Stevigheid

De verbindingen van de schommel moet op een zodanige manier vastzitten, dat ze alleen met gereedschap los te maken zijn. Verder is het belangrijk dat er geen ongewenste beweging zit in de constructie. Tevens moeten bewegende delen op slijtage gecontroleerd worden.

Glijbaan

Ook bij het gebruiken van een glijbaan is het verstandig om met een aantal dingen rekening te houden. Zo mogen er geen spleten en dergelijke in de glijbaan voorkomen. In deze spleten kunnen bijvoorbeeld koordjes van jassen vast te komen zitten, dit zorgt voor verstikkingsgevaar. Controleer zelf eventuele spleten en scheuren in de glijbaan of vraag een expert om dit te doen. 

Verder is de uitloop van de glijbaan een aandachtspunt. De uitloopsectie van een glijbaan is afhankelijk van de lengte van deze glijbaan. Hierbij kan men de volgende richtlijnen aanhouden:

  • Glijsectie korter dan 150cm: uitloopsectie minimaal 30cm
  • Glijsectie tussen de 150cm en 750cm: uitloopsectie minimaal 50cm of 0,3 maal de lengte van de glijsectie
  • Glijsectie langer dan 750cm: uitloopsectie minimaal 150cm of 0,3 maal de lengte van de glijsectie

Een ander belangrijk punt is de valhoogte. Deze mag niet meer zijn dan 3 meter, dit moet gemeten worden vanaf het hoogste platform of het begin van de glijbaan. Daarnaast moet er voldoende ruimte zijn rondom de glijbaan, de zogenaamde valruimte. Rondom de glijbaan moet deze valruimte 1 meter zijn, en 2 meter achter de uitloop. Het is ook verstanding om na te denken over bodemmateriaal dat geschikt is voor een valhoogte van ten minste 1 meter.

Onderhoud

Beschadigde onderdelen kunnen de veiligheid van kinderen in gevaar brengen en de levensduur van het speeltoestel verminderen. Voer om de 1 à 3 maanden, afhankelijk van hoe vaak ermee wordt gespeeld, controles uit van alle onderdelen op mogelijke schade en losgeraakte verbindingen.Beschadigde of versleten onderdelen onmiddellijk vervangen en originele reserveonderdelen gebruiken. Controleer om de 1 à 3 maanden of alle schroef- en insteekverbindingen en de betreffende veiligheidsinrichtingengoed zitten. Doe regelmatig enkele druppels olie op de bewegende delen. De schommelzitjes ’s avond en ’s winters in de garage of in huis bewaren.

Keurmerken op buitenspeeltoestellen

Onze speeltoestellen voldoen aan de wettelijke vereisten en zijn, tenzij dit niet is vermeld, voorzien van één of meer certificaten. Voorbeelden van een dergelijk certificaat zijn een TÜV of GS certificaat. Het gerenommeerde TÜV-productkeurmerk staat voor kwaliteit en veiligheid. Het GS-merk bewijst dat een product is getest door een gekwalificeerde keuringsinstantie.

Daarnaast zijn onze speeltoestellen gemaakt van PEFC gekeurd hout. Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) is een wereldwijd onafhankelijk keurmerk ter bevordering van duurzaam bosbeheer. Het PEFC keurmerk toont dat het hout uit een duurzaam beheerd bos afkomstig is. PEFC is het grootste keurmerk voor duurzaam beheerd bos.

Normering van onze buitenspeeltoestellen

De speeltoestellen van Buitenspeeltoestellen.com zijn speelgoed en voldoen aan de speelgoednormering voor de particuliere markt. De definitie van particuliere markt is "particuliere huishouding waar toezicht van overheidswege inbreuk op de privé-sfeer zou betekenen". Uit toelichtingen bij de norm blijkt dat speeltoestellen voor bijvoorbeeld scholen en openbare speelplaatsen ook onder het besluit speeltoestellen voor de openbare ruimte vallen. Onze speeltoestellen zijn genormeerd als speelgoed en voldoen niet aan de norm voor de openbare ruimte (EN 1176). Onze speeltoestellen zijn daarmee niet geschikt scholen, openbare speelplaatsen en dergelijke.